VUT Chemická Fakulta - různé grafické práce a komiks
Měla jsem to potěšení spolupracovat s VUT Chemickou Fakultou. Vytvořila jsem komiks pro časopis, logo a infografiku pro projekt Valorize a vypomohla s letákem pro již existující kampaň.
Logo mělo požadavky, aby obsahovalo znak recyklování a neodcházelo příliš od vizuálního stylu VUT Chemické Fakulty. Využila jsem font podobný jejich oficiálnímu vafle fontu a zakomponovala velrybu, která se během projektu stala hlavním neoficiální reprezentativem.
Obdržela jsem původní infografiku a upravila ji, aby byla víc přehlednější a lépe připomínala velrybu.
Původní infografika nalevo a můj návrh napravo.

A nakonec ještě návrh letáku k již existující kampani. Použila jsem číselné data, aby to lehce přečetli jak slovenští, tak čeští studenti.
Back to Top