Explainer Video
 Tento projekt zahrnoval vytvoření reklamního animovaného videa pro službu, která měla  
poskytovat starání se o datovou schránku - přeposílat upomínky a popř. najít a nabídnout nejlepší právní pomoc. Začala jsem v videohovorem s klientem, abychom se naladili na stejnou notu a mohla jsem dobře pochopit, co vše chce sdělit.  
 Následně jsem vytvořila storyboard. Druhou půlku videa jsem nakonec velmi zjednodušila.  
Poté jsem vytvořila návrhy hlavních postav - muže a čaroděje. Po korektuře jsem se pustila do animování.

První návrhy
Muž prošel pár úpravami a z dvou typů čaroděje byl vybrán ten menší.  
Využila jsem duik bassel plug-in do After Effects, abych mohla použít 3D riggování na 2D  objekty. U obou postav jsem si vyznačila středové body čehokoliv, co bude později rigováno,  abych mohla pomocí "snap on point" v After Effectu jednodušeji narigovat každou část těla.
Video mělo být opatřené ještě namluvenou nahrávkou, kterou si klient chtěl později přidat sám.
Rigování
Animování
Back to Top